QUI SOM

Presentació

 

A Àmbit Legal desenvolupem una intensa i reconeguda activitat professional en els diferents aspectes legals del dret públic i urbanístic. En col·laboració amb diversos professionals tècnics i jurídics, oferim als nostres clients:

 

 

Especialització i transversalitat. El profund coneixement de les diferents disciplines que integren el Dret Administratiu, Urbanístic i Immobiliari ens permeten tenir una visió global i integradora dels vessants que pot presentar un determinat assumpte, el que ens permet oferir una anàlisi integral en un entorn multidisciplinari:

 

  • planejament urbanístic i sistemes d’execució;
  • redacció, tramitació i participació en entitats urbanístiques i juntes de compensació;
  • assessorament en gestió immobiliària i tràfic patrimonial, tant mercantilista com administratiu, des de la compravenda, permuta, cessió, fins a l’expropiació forçosa;
  • regulació pública d’establiments d’activitats econòmiques i dels àmbits rurals, implantació d’usos en sòl no urbanitzable, protecció del medi ambient i explotació de recursos naturals;
  • actuacions davant l’administració pública, fiscalitat local i immobiliària, reclamacions de responsabilitat patrimonial i defensa front procediments disciplinaris, sancionadors, així com interposició i seguiment de tota mena de recursos contenciosos administratius;
  • contractació administrativa, convenis, concessions, béns i serveis públics; règim local i organització administrativa.

 

Confiança i proximitat. Treballant cada dia per cuidar la relació que ens uneix amb els nostres clients, amb compromís d’implicació, tracte personalitzat i garantia d’equilibri d’una feina ben feta, a uns honoraris raonables que podem oferir gràcies a una organització estructurada i més àgil.

 

Qualificació professional. Experiència professional en el sector públic, juntament amb una formació continuada, que ens permeten assessorar empresaris, particulars i administracions públiques municipals. Amb una oferta de serveis jurídics que s’adapta a les característiques i necessitats dels nostres clients, defensant els seus interessos, amb un assessorament puntual o continuat, en qualsevol procediment administratiu.

 

La meva trajectòria

Fa més de 30 anys que practico l'advocacia.

 

Durant aquest temps he tingut ocasió de treballar amb entitats i col·laborar amb diferents professionals que m'han aportat tot allò que no es troba als llibres i que ha contribuït el meu creixement professional i com a persona.

 

Sóc coneixedora del sector privat, al que he dedicat els primers 15 anys de la meva vida professional, com a assessora jurídica interna en empreses del sector immobiliari (Grup Cirsa, Kepro Internacional, Promociones Ruve) o en els despatxos en que he participat com a sòcia (BCS Advocats) o col·laboradora (RCM Consultores). 

 

 

La meva incorporació l'any 2008 al sector públic local, durant gaire bé una dècada a l'Ajuntament de Cornellà i des de 2017 al de Martorell, on continuo prestant els meus serveis, em van permetre d'avançar en els meus coneixements, fins a assolir un grau d'especialització en dret administratiu i urbanístic que completa el meu perfil per poder oferir un millor servei en l'àmbit jurídic urbanístic.

 

Des de la meva incorporació al sector públic local, la meva implicació ha estat plena tant a nivell professional com associatiu, havent participat de la fundació de l'Associació Catalana de Juristes de l'Administració Local l'any 2016, entitat que vaig tenir el privilegi de presidir entre els anys 2018 i 2021, i que representa el col·lectiu dels juristes locals de Catalunya. També he format part de la secció de Dret Administratiu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona entre els anys 2019 i 2021.

 

Cristina Benítez

Advocada - col·legiada 17.243

funcionària de carrera - Jurista Local

@crisbeva

BARCELONA -  ambitlegal@ambitlegal.cat - @ambitlegal