CONSULTA EL BLOG

QUÈ HE DE SABER...?

 

- EN ACTUACIONS DAVANT L'ADMINISTRACIÓ

- SOBRE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

19/03/2014

POSIBLES REPERCUSIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN POR INACTIVIDAD

LA INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y SU POSIBLE REPERCUSIÓN PARA LA PROPIA ADMINISTRACIÓN  
19/03/2014